top of page

MATRIX F1-G APPLICATIONS

WRITING INSTRUMENTS

Screenshot 2023-05-20 at 12.53.25 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 12.54.25 PM.png

RIGID PACKAGING

Screenshot 2023-05-20 at 12.55.03 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 12.55.59 PM.png

HOUSEWARE AND FURNITURE

Screenshot 2023-05-20 at 12.59.36 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.01.19 PM.png

SANITARY WARE

Screenshot 2023-05-20 at 1.02.18 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.03.34 PM.png

ELECTRICAL PARTS

Screenshot 2023-05-20 at 1.04.24 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.05.09 PM.png

INDUSTRIAL APPLICATIONS

Screenshot 2023-05-20 at 1.06.39 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.07.51 PM.png

CRATES

Screenshot 2023-05-20 at 1.09.12 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.10.12 PM.png

CAPS AND CLOSURES

Screenshot 2023-05-20 at 1.11.24 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.12.20 PM.png

COSMETIC CONTAINERS AND CAPS

Screenshot 2023-05-20 at 1.13.38 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.16.34 PM.png

TEXTILE BOBBINS

Screenshot 2023-05-20 at 1.17.24 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.18.15 PM.png

AUTOMOTIVES

Screenshot 2023-05-20 at 1.18.47 PM.png

AUTOMOTIVES

Screenshot 2023-05-20 at 1.19.44 PM.png

AUTOMOTIVES

Screenshot 2023-05-20 at 1.24.50 PM.png

AUTOMOTIVES

Screenshot 2023-05-20 at 1.26.28 PM.png

MATRIX-GX IN PVC FITTINGS

Screenshot 2023-05-20 at 1.27.19 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.29.00 PM.png

RE-COMPOUNDING FOR MATRIX-GTX FOR AUTOMOTIVE

Screenshot 2023-05-20 at 1.29.54 PM.png
Screenshot 2023-05-20 at 1.30.37 PM.png
bottom of page